Başkan Okyay Sadıkoğlu

Başkan Okyay Sadıkoğlu

Değerli üyelerimiz ,

İş Adamları Derneğimiz 11. Dönem Yönetim Kurulu öncülüğünde yurtiçinde ve yurtdışında Türk genç işadamlarını en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği içindeki işbirliklerimizi güçlendirmek amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Oldukça verimli geçen ziyaretlerde üyelerimiz hem yeni iş bağlantıları kurdular hem de derneğimiz en iyi şekilde temsil edildi. Söz konusu ticari heyete katılan tüm üyelerimize teşekkürü borç biliyor, destekleri için teşekkür ediyoruz. 

Küresel ekonominin kırılganlaştığı ve Türkiye ekonomisinin farklı açılardan baskıya maruz kaldığı bir dönemde ülke ekonomimizin her fırsatın değerlendirilerek güçlendirilmesinin öneminin bilinciyle iş dünyasının klişelerini kırmak üzere yola çıktık. EGB Üniversitesi işbirliği ile girişimcilik, Samsun’da akademik müfredata dâhil edilip gençlere finansal yazma okuma, pazarlama, iş planı geliştirme vb. önemli konularda eğitim verilecek; teorik eğitimin ardından düzenlenecek olan Genç Girişimciler Yarışması ile gençlere girişimcilik projelerini seçkin işadamlarından oluşacak bir jüriye sunma imkânı tanınacak ve uygun görülmesi durumunda birinci gelen projeye yatırımcılar bulunacak. 

Bizler, genç işadamları olarak fikir belirtmekten ziyade icraat yapma anlayışıyla ilerlemeye kararlıyız. Gençlerimizi, fikirlerini hayata geçirmek için kendi şirketlerini kurmaya teşvik etmek ve bunun en doğru şekilde nasıl yapılacağı konusunda yönlendirmek istiyoruz. 

İş Adamları Derneği, her geçen gün daha etkin ve daha güçlü adımlarla siz değerli üyelerimizin ve genç girişimcilerin dertlerine çare ve hislerine tercüman olmaya çalışıyor ve ülkemizin üreten gençliğini hem ulusal hem de uluslararası platformda temsil etmeye devam ediyor.

Yukarıda, sadece yapmış olduğumuz faaliyetlerin bir kısmına yer vererek bize ayrılan köşeyi dolduruyoruz. Bu defa, bu vesile ile siz değerli üyelerimiz ve büyüklerimizle paylaşmak istediğim başka hususlar da var.

Bilindiği gibi, bir iş insanları derneği olarak öncelikli görevlerimizin arasında üyelerimiz ve ülkemizdeki genç iş insanları, girişimcileri ve onların her alanda gelişmeleri için çalışmalar yapmak var. Yaptığımız çalışmalar ve aldığımız sonuçlar, bu konuda çok mesafe kat ettiğimizi gösteriyor. 

Bununla birlikte, bazı arkadaşlarım, faklı konularda maddi ve manevi fedakârlıklar yapıp, derneğimiz vasıtasıyla ülkesi için çalışıyorlar. Bunu yaparken, her kesimin önemli olduğu ve her fikrin saygıya ve hoşgörüye layık olduğuna inanıyor kimseyi; fikri, inancı ve hayat tarzından dolayı hor görmüyor, dışlamıyorlar. Kısacası, farklılıkları zenginliğimiz olarak görüyorlar.

Bu ülke için ve ülke insanımız için çalışmanın bize Ata’mızdan ve tüm ecdadımızdan bir ödev olduğu bilinciyle, bizimle uluslar arası heyetlere katılıyor, yurtiçinde çeşitli vesilelerle çeşitli toplantılara katılıyor, sosyal sorumluluk görevlerini yerine getiriyor, kendi aramızda yaptığımız toplantılarda bulunuyor ve kamuoyuyla paylaştığımız fikirlerin oluşmasında büyük rol alıyorlar.

Ancak bu fikirler ne kadar paylaşılır ve kuvvetli ifade edilirse o kadar karşılık bulur. Hele, farklı fikirlerden, farklı inançlardan, farklı geçmişlerden oluşan, kendine ve birbirine güvenli çok sayıda genç tarafından ifade edilen bir fikir, toplumun her kesiminden karşılık bulur, nitekim buluyor da.. Gün geçtikçe daha kalabalıklaşarak, daha büyük bir şevkle, Cumhuriyetimizin geleceğine umutla yürüyoruz…

Sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyor, yeni gelişmeleri ve faaliyetlerimizi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.

Saygılarımızla..

Yönetim Kurulu Adına

Başkan Okyay Sadıkoğlu

Uluğ Bey Sk.Ece Apt. 14/3 Köşklüçiftlik,Lefkoşa-Kıbrıs

+90 392 22 80 770

+90 392 22 80 772

info@musiadkibris.org